เกี่ยวกับเรา

มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
เป็นเลิศในด้านเทคโนโลยี

เป็นผู้นำระดับในการออกแบบและจำหน่ายระบบเน็ตเวิร์ค และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในวงการ และเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

ไม่เพียงเสนอบริการการออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ทางไอทีและอิเล็กทรอนิคส์เท่านั้น แต่เรายังมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือระบบสารสนเทศทุกประเภท ทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจในคุณภาพและประสบการณ์ที่เรามี

มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และทุกการลงทุนคือการลงทุนที่คุ้มค่า เราครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรและให้บริการที่เป็นมิตรตลอดเวลา

ประวัติบริษัท

บริษัทของเราเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการโดยนำชื่อบริษัทเป็น “เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการคำปรึกษาและออกแบบระบบ Network และงาน Project ที่มีความครบวงจร และเป็นผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการปรับปรุง ต่อเติม และติดตั้งระบบ Infrastructure และอุปกรณ์ไอที อิเล็กทรอนิคส์ อาทิเช่น IP Phone, Video Conference, ตู้สาขา PBX, รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกประเภท และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการนี้ให้แก่ลูกค้าของเราด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่สูงสุด

วิสัยทัศน์

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในระดับประเทศทางด้านการให้บริการออกแบบระบบ Network&Project และให้คำแนะนำปรึกษาแบบครบวงจร ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่ก้าวกับความวิวัฒนาการ

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา ปรับปรุง ต่อเติม ติดตั้งระบบ Infrastructure และจำหน่ายอุปกรณ์ด้านไอที อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกประเภท โดยการรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ทุกการลงทุนเป็นคุ้มค่าและมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด