Product

See more

Solution

See more

Reference

See more

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยี และเป็นผู้นำในระดับประเทศทางด้านการให้บริการออกแบบระบบเน็ตเวิร์ค และให้คำแนะนำปรึกษาแบบครบวงจร พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ด้านไอที อิเล็กทรอนิคส์ รวมไปถึงให้บริการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 10 ปีจึงทำให้บริษัทของเราได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการกับทางลูกค้าอย่างมากมาย และครอบคลุมบริการกับทางลูกค้าได้เป็นอย่างดีและคุ้มค่าต่อการลงทุน

Sites Reference