งานติดตั้งสายแลน สายโทรศัพท์ และ ระบบไฟฟ้า (คลังสินค้า)