งานลากสาย ไฟเบอร์ออฟติก และ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (Fiber Optic&CCTV)